Czy należy kompensować wydłużenia termiczne instalacji wykonanej z rury QIK PE-RT II/AL/PE-RT II?

Zaleca się unikanie odcinków prostych, dłużych niż 5m oraz wykonywanie kompensacji wydłużeń termicznych poprzez prowadzenie łukowych tras instalacji. Wymiary ramion kompensacyjnych, sposób montażu i rozmieszczania podpór stałych zostały podane w Poradniku Instalatora QIK .

Materiał do pobrania: Poradnik Instalatora QIK