Jakimi profilami szczęk możemy zaprasowywać złączki QIK?

Złączki mosiężne QIK i złączki PPSU QIK w zakresie średnic 16-32mm można zaprasowywać 3 profilami: TH, U, H. Złączki w zakresie średnic 40-110mm można zaprasowywać 3 profiem: U.