Czy konieczne jest użycie kalibratora przed dokonaniem połączenia zaprasowanego lub zgrzewanego?

Tak, kalibratory w pełnym zakresie średnic 16-110 mm spełniają poniższe funkcje:

  • kalibracja rury, czyli przywracanie okrągłego kształtu po ucięciu końcówki rury
  • fazowanie wewnętrznej ścianki
  • prostowanie końca rury, ponieważ trzpień jest dość długi