Czym różni się rozwijak QIK Basic od rozwijaka QIK Standard?

Rozwijak QIK Basic służy do rozwijania:
– kręgów rury QIK PE-RT II/AL/PE-RT II od zewnątrz,
Rozwijak QIK Standard służy do rozwijania:
– kręgów rury QIK PE-RT II/EVOH/PE-RT II od wewnątrz,
– kręgów rury QIK PE-RT II/AL/PE-RT II od zewnątrz lub od wewnątrz