You are currently viewing Jak to się robi?

Jak to się robi?

PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE RURY QIK – instrukcja montażu!

Prosimy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją montażu! Wszystkie elementy systemu QIK® są dokładnie przebadane i zostały zaprojektowane jako pasujące do siebie. Nie możemy zagwarantować odpowiedniego dostosowania elementów innych dostawców. W celu zapewnienia m.in. najwyższej jakości oraz 10 letniej gwarancji zabrania się używania w systemie instalacyjnym QIK® elementów innych marek/innych dostawców.

Przygotowanie połączenia:
1. Trasowanie rur 
Trasowanie rur, czyli oznaczenie miejsca cięcia rur wykonuje się, stosując np. składany przymiar liniowy (tzw. metrówkę). Znakowanie na rurze wykonywać ołówkiem lub markerem. Niedopuszczalne jest znakowanie przez wykonywanie rys lub nacięć na powierzchni rury.

 

2. Cięcie rur na odpowiednią długość.

  • Rury QIK 16-26 mm ( fotografia nr 1) – uciąć rury systemu QIK® pod kątem prostym do ich osi nożycami gilotynowymi lub zapadkowymi do rur. W przypadku nożyc gilotynowych zaleca się wykonywanie cięcia z lekką rotacją nożyc po obwodzie rury. Taki sposób cięcia minimalizuje utratę okrągłego kształtu uciętej końcówki rury.
  • Rury QIK 32-75 mm (fotografia nr 2) – uciąć rury systemu QIK® pod kątem prostym do ich osi obcinakiem krążkowym do rur.

 

UWAGA! Należy szczególnie zwrócić uwagę na prostopadłe obcięcie rury do jej osi. Skośnie uciętą rurę nie można prawidłowo skalibrować i sfazować ściankę, co prowadzi do uszkodzeń o-ringów uszczelniających. Niedopuszczalne jest wykonanie cięcia rur wielowarstwowych zwykłym nożem, brzeszczotem do metalu, piłą do drewna lub szlifierką kątową, powoduje to deformację okrągłości uciętej tak końcówki, przypadku użycia szlifierki przegrzanie i osłabienie polietylenu, co następnie skutkuje nieszczelnością połączenia. Do cięcia rur wielowarstwowych nie używać nożyc o stępionych lub wyszczerbionych ostrzach, gdyż mogą one powodować nieszczelność połączenia.

3. Kalibrowanie i fazowanie rur
W celu przygotowania końca rury QIK® do zamontowania kształtki należy wykonać operację kalibrowania wewnętrznej średnicy rury i fazowanie. Kalibrator ma specjalnie ukształtowaną baryłkowo-walcową część roboczą. Część ta zakończona jest frezem do wykonania fazki i wyrównania czoła rury. Obracać kalibrator zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wsuwać go do rury. Fazujemy jej wewnętrzną ściankę oraz kalibrujemy rurę, przywracając okrągły kształt uciętej końcówki. Przed następnym etapem prac należy koniecznie sprawdzić, czy wewnątrz skalibrowanej i sfazowanej rury nie znajdują się pozostałości po przeprowadzonej operacji, takie jak wiórki materiału lub inne zabrudzenia.

Kalibracja 16-26 mm  
Dla rur QIK® w tych rozmiarach należy użyć stosownego do średnicy rury kalibratora, jest to np. kalibrator ręczny potrójny do kalibracji rur o średnicach 16, 20, 26 mm. Można użyć kalibratorów o tych średnicach wchodzących w skład zestawu kalibratorów.

 

Kalibracja 16-32 mm 
Dla rur QIK® w tych rozmiarach należy użyć stosownego do średnicy rury kalibratora, który wchodzi w skład zestawu kalibratorów do kalibracji rur o średnicach 16, 20, 26, 32 mm. Praca narzędziem może być wykonywana ręczenie przy pomocy uniwersalnego uchwytu lub za pomocą wkrętarki wolnoobrotowej.

 

Kalibracja 40-75 mm 
Dla rur QIK® w większych rozmiarach należy użyć stosownego do średnicy rury kalibratora, który przeznaczony jest do przygotowania rur o średnicach 40, 50, 63, 75 mm, kalibracja może być wykonywania ręcznie, przy użyciu założonej fabrycznie rączki lub za pośrednictwem wkrętarki wolnoobrotowej po zdjęciu rączki i po włożeniu wymaganej końcówki kalibratora do wkrętarki.

 

4. Kontrola krawędzi przed włożeniem do złączki 

Po kalibracji  należy skontrolować wzrokowo ucięty koniec rury, czy posiada on równomierną i sfazowaną krawędź na całym obwodzie. W tak przygotowanej sprawdzonej końcówce rury możemy osadzić złączkę.