You are currently viewing 7 najważniejszych informacji montażowych dla instalatorów

7 najważniejszych informacji montażowych dla instalatorów

Połączenie rury QIK ze złączką mosiężną zaprasowywaną QIK:   

  1. Rura przed montażem powinna być ucięta pod kątem 90 st. do osi rury (dobre nożyce), nie używamy noży, brzeszczotów, szlifierek kątowych, pił.
  1. Rura musi być skalibrowana oraz sfazowna (brak wykonania tych czynności może spowodować ścięcie o-ringów), używamy tylko kalibratorów QIK.
  1. Prawidłowo osadzamy rurę w kształtce.
  1. Nie wolno mieszać systemów! Rura QIK + inna złączka – brak gwarancji, niepewność szczelności, mimo, że kształtki ‘pasują’ do rury – są różne tolerancje
  2.  Nie wykonujemy zaprasowywania w temperaturach ujemnych – średnice 32-75 mm
  3.  Przed próbą szczelności: konieczność wizualnej kontroli – czy wszystkie złączki zostały zaprasowane
  4. Wykonywanie i dokumentowanie prób szczelności!

Wzór jest dostępny:
Katalog QIK 2019 /2020
Poradnik Instalatora QIK
Hurtownie Grupy Instal-Konsorcjum