Rozdzielacze

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego z przepływomierzami

 

Instalacje podłogowe składają się z kilku lub kilkunastu obwodów grzejnych, zbudowanych z ułożonych w pętle rur wielowarstwowych QIK. Zadaniem każdej z pętli jest dostarczenie do pomieszczenia określonej mocy cieplnej. Pętle mogą różnić się między sobą długością, co wpływa na wartość przepływu czynnika grzewczego w pętli, a tym samym na jej wydajność. By układ pracował poprawnie, tj. by w każdej pętli płynął czynnik o wartości najbardziej optymalnej, stosuje się rozdzielacze ogrzewania podłogowego QIK, różniące się między sobą materiałem, z którego wykonane zostały belki oraz wyposażeniem.

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego QIK mogą występować z belkami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub mosiądzu. Przeznaczenie i zakres ich stosowania jest identyczny. Belka powrotna wyposażona jest w zawory dławiące do współpracy z napędami elektrycznymi (siłownikami). Sterowanie napędami realizowane jest przez armaturę sterującą systemu instalacyjnego QIK.

Rozdzielacze, w zależności od liczby obwodów grzewczych, występują w modelach od 2 do 12 obwodów. Wyposażenie belki zasilającej w przepływomierze umożliwia precyzyjne ustawienie przepływów zgodnie z wynikami obliczeń projektu.

Modele rozdzielaczy ogrzewania podłogowego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z przepływomierzami

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 2 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 3 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 4 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 5 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 6 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 7 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 8 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 9 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 10 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 11 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 12 sekcji

 

Modele rozdzielaczy ogrzewania podłogowego z mosiądzu z przepływomierzami

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 2 sekcje

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 3 sekcje

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 4 sekcje

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 5 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 6 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 7 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 8 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 9 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 10 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 11 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, 12 sekcji

 

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi

 

Instalacje podłogowe składają się z kilku lub kilkunastu obwodów grzejnych, zbudowanych z ułożonych w pętle rur wielowarstwowych QIK. Zadaniem każdej z pętli jest dostarczenie do pomieszczenia określonej mocy cieplnej. Pętle mogą różnić się między sobą długością, co wpływa na wartość przepływu czynnika grzewczego w pętli i tym samym na jej wydajność. By układ pracował poprawnie, tj. by w każdej pętli płynął czynnik o wartości najbardziej optymalnej, stosuje się rozdzielacze ogrzewania podłogowego QIK, różniące się między sobą materiałem, z którego wykonane zostały belki oraz wyposażeniem.

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego QIK, z zaworami regulacyjnymi, występują z belkami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub mosiądzu. Przeznaczenie i zakres ich stosowania jest identyczny. Belka powrotna wyposażona jest w zawory dławiące do współpracy z napędami elektrycznymi (siłownikami). Sterowanie napędami realizowane jest przez armaturę sterującą systemu instalacyjnego QIK.

Rozdzielacze w zależności od liczby obwodów grzewczych występują w modelach od 2 do 12 obwodów. Wyposażone są w zawory regulacyjne na belce zasilania, gdzie dokonuje się regulacji przybliżonej, dławiąc zaworem regulacyjnym przepływ w sekcji (brak wskaźnika rzeczywistego przepływu). Nastawy wstępne zaworów regulacyjnych obliczane są w projekcie instalacji.

Modele rozdzielaczy ogrzewania podłogowego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z zaworami regulacyjnymi

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 2 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 3 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 4 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 5 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 6 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 7 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 8 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 9 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 10 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 11 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, 12 sekcji

 

Modele rozdzielaczy ogrzewania podłogowego z mosiądzu z zaworami regulacyjnymi

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 2 sekcje

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 3 sekcje

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 4 sekcje

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 5 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 6 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 7 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 8 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 9 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 10 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 11 sekcji

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi, 12 sekcji

 

Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego

    

Do ogrzewania pomieszczeń stosowane są powszechnie grzejniki. Ich wydajność zależy od parametrów czynnika grzewczego – temperatury, zasilania, powrotu i wartości przepływu czynnika grzewczego oraz powierzchni czynnej grzejnika.

Najpopularniejsze są dwa rozwiązania zasilania grzejników. Pierwszy z nich to układ w którym rurami zbiorczymi, jedną rurą zasilania i jedną rurą powrotu, rozprowadzany jest  czynnik do wszystkich grzejników. Grzejniki kolejno podłączane są do rur zbiorczych przez wcinki. Jest to rozwiązanie wymagające stopniowania średnicy rury zbiorczej i kształtek a regulowanie wydajności grzejników możliwe jest wyłącznie bezpośrednio na grzejniku.

W przypadku nieprawidłowo wykonanej instalacji, np. nieszczelności na rurze zbiorczej lub doprowadzeniu do grzejnika, cała instalacja grzejnikowa musi zostać wyłączona na czas naprawy.

Drugim, szeroko stosowanym rozwiązaniem jest przyłączanie każdego grzejnika z osobna do rozdzielacza ogrzewania grzejnikowego QIK. To rozwiązanie pozwala na zastosowanie rur i kształtek QIK o jednej średnicy i zapewnia równoległe zasilanie grzejników, co w przypadku nieszczelności któregoś z obwodów, sekcja rozdzielacza - grzejnik, wymaga jedynie wyłączenia z pracy obiegu niesprawnego. Pozostała część instalacji grzejnikowej pracuje nadal.

Belki rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego QIk wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub mosiądzu.

Modele rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego ze stali nierdzewnej z łącznikami

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 2 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 3 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 4 sekcje

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 5 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 6 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 7 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 8 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 9 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 10 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 11 sekcji

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1” do c.o., 12 sekcji


Modele rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego z mosiądzu

Rozdzielacz ¾” do c.o., 2 sekcje

Rozdzielacz ¾” do c.o., 3 sekcje

Rozdzielacz ¾” do c.o., 4 sekcje

Rozdzielacz ¾” do c.o., 5 sekcji

Rozdzielacz ¾” do c.o., 6 sekcji

Rozdzielacz ¾” do c.o., 7 sekcji

Rozdzielacz ¾” do c.o., 8 sekcji

Rozdzielacz ¾” do c.o., 9 sekcji

Rozdzielacz ¾” do c.o., 10 sekcji

Rozdzielacz ¾” do c.o., 11 sekcji

Rozdzielacz ¾” do c.o., 12 sekcji

 

WRÓĆ DO POCZĄTKU ↑