Armatura grzewcza

Głowice termostatyczne

Zadaniem głowicy termostatycznej jest utrzymanie temperatury w pomieszczeniu, przez sterowanie zaworem termostatycznym, który zamyka lub otwiera przepływ czynnika grzewczego w grzejniku.

Głowica termostatyczna QIK jest tzw. głowicą cieczową, w której ciecz zgromadzona w mieszku, zmienia swoją objętość w zależności od temperatury powietrza swobodnie cyrkulującego w otwartej przestrzeni głowicy. Mieszek rozszerzając się lub kurcząc, naciska lub zwalnia nacisk na membranę, która zmieniając położenie steruje położeniem dławicy zaworu termostatycznego.

Głowice termostatyczne QIK mają kształt ergonomiczny, co ułatwia nastawę temperatury, a dodatkowy pierścień umożliwia jej blokadę, co szczególnie może być przydatne w obiektach publicznych lub z dostępem dzieci. Głowice termostatyczne QIK montujemy w pozycji poziomej, zaś wszystkie czynności instalacyjne, w tym jej montaż, wykonujemy w pełnym jej otwarciu (pozycja 5).

 

Zawory termostatyczne

Zawory termostatyczne QIK przeznaczone są do współpracy z głowicami termostatycznymi QIK. Ich zadaniem jest dławienie lub zwolnienie dławienia przepływu czynnika grzewczego w grzejniku.

Wyposażenie zaworów termostatycznych QIK w nastawę wstępną ogranicza skok grzybka regulacyjnego, który odpowiada za wielkość maksymalnego przepływu czynnika grzewczego.

Modele zaworów termostatycznych QIK

Zawór termostatyczny kątowy bez nastawy wstępnej ½”

Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną ½”

Zawór termostatyczny prosty bez nastawy wstępnej ½”

Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną ½”

 

Zawory powrotne

 

Zawory powrotne QIK instalowane na powrotach elementów grzejnych przeznaczone są do wstępnej nastawy, zamknięcia lub otwarcia przepływu czynnika grzewczego grzejnika lub obwodu grzejnego.

Modele zaworów powrotnych QIK

Zawór powrotny z regulacją nastawy prosty ½”

Zawór powrotny z regulacją nastawy kątowy ½”

 

Ogranicznik powrotu

Ograniczniki temperatury powrotu stosowane są w instalacjach ogrzewania grzejnikowego, mieszanego oraz podłogowo-grzejnikowego w celu utrzymania stałej temperatury medium grzewczego, które przepływa przez korpus i mierzone jest zmianą objętości czynnika rozszerzalnego cieplnie. Zawór otwiera się, gdy temperatura czynnika na powrocie będzie wyższa niż nastawiona pokrętłem.

Modele ograniczników temperatury

Ogranicznik temperatury na powrocie RTL kątowy GW ½”

Ogranicznik temperatury na powrocie RTL prosty GW ½”

Ogranicznik temperatury na powrocie RTL kątowy GZ ¾”

Ogranicznik temperatury na powrocie RTL prosty GZ ¾”

 

Innym rozwiązaniem ograniczników temperatury są tzw. multiboksy. Są to osłonięte pokrywą maskującą ograniczniki temperatury do zabudowy np. w ścianie.Przyłącza grzejnikowe

 

Przyłącza grzejnikowe podwójne, popularnie nazywane „portkami”, stosowane są w instalacjach grzejnikowych i pełnią funkcję łącznika pomiędzy podejściem grzejnika a instalacją rury wielowarstwowej QIK doprowadzającej czynnik grzewczy.

Modele przyłączy grzejnikowych QIK

Przyłącze grzejnikowe podwójne kątowe ¾” x  ½”

Przyłącze grzejnikowe podwójne proste ¾” x ½”

Przyłącze grzejnikowe podwójne kątowe ¾” x ¾”

Przyłącze grzejnikowe podwójne proste ¾” x ¾”

 

Stacja rozdzielczo-regulacyjna IsoTherm

Stacja rozdzielczo-regulacyjna do utrzymywania stałego poziomu temperatury początkowej w niskotemperaturowych ogrzewaniach płaszczyznowych. Dzięki pokrętłu regulacyjnemu można ustawić temperaturę początkową bezstopniowo w zakresie 30-50°C lub 45-60°C.

 

Stacja rozdzielczo-regulacyjna FRG

Stacja do stosowania w kombinowanych instalacjach grzewczych, w których odbiór ciepła odbywa się z jednej strony poprzez grzejniki, z drugiej - przez niskotemperaturowe powierzchnie grzewcze.

 

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrzniki w instalacjach wodnych służą do samoczynnego usuwania powietrza przy napełnianiu instalacji wodą. Odpowietrzanie jest możliwe dzięki pływakowi, który steruje zaworem iglicowym. Domyślnie zawór w instalacji napełnionej wodą jest zamknięty i pływak znajduje się w położeniu górnym szczelnej komory. Pojawiające się  powietrze przesuwa pływak w dół, a samo wypełnia zwolnioną przez niego przestrzeń. Gdy pływak znajdzie się w położeniu najniższym, następuje otwarcie zaworu iglicowego przez dźwignię łączącą go z pływakiem. Powietrze wydostaje się na zewnątrz, a pływak wraca do położenia początkowego, zamykając jednocześnie zawór iglicowy.

Dodatkowo odpowietrzniki automatyczne wyposażone są w tzw. zawór stopowy, który zamyka wylot wody z instalacji w przypadku całkowitego wykręcenia odpowietrznika.

 

WRÓĆ DO POCZĄTKU ↑