You are currently viewing System QIK w programie Audytor SDG

System QIK w programie Audytor SDG

Komponenty systemu instalacyjnego QIK wkrótce dostępne będą w nowej edycji programu obliczeniowego Audytor SDG.

Program Audytor SDG przeznaczony jest do wykonania szybkiego doboru grzejników konwekcyjnych oraz ogrzewania podłogowego. Szczególnie polecany jest do szybkiego przygotowywania ofert cenowych oraz wstępnych obliczeń urządzeń grzewczych w instalacjach centralnego ogrzewania oraz ogrzewania płaszczyznowego. W przypadku niewielkich obiektów jak np.: domy jednorodzinne w ciągu kilku minut można dobrać urządzenia grzewcze oraz stworzyć szczegółowe zestawienie materiałów QIK wraz z cenami.

Link do programu: http://www.sankom.pl/download/qik/pol/sdg21/full/setupsdg.exe

Szybkie wyznaczanie obciążenia cieplnego pomieszczeń.

Zoptymalizowana i zminimalizowana została ilość danych potrzebnych do obliczeń. Poza tym wprowadziliśmy zaawansowany system dziedziczenia danych, który polega na podaniu typowych danych o pomieszczeniach w zakładce „Dane ogólne”. Na ich podstawie w nowo dodanych pomieszczeniach automatycznie wypełniana jest większość danych, co umożliwia bardzo szybkie obliczenia. Zestawy parametrów wywoływane są przez proste opcje, które są zrozumiałe nawet dla niedoświadczonego użytkownika.

Program posiada graficzny system podpowiedzi, co dodatkowo ułatwia pracę w programie – nawet niedoświadczony użytkownik będzie poruszał się w nim bez problemu. Zastosowana w programie unikalna metoda szybkiego obliczania obciążenia cieplnego w oparciu o wirtualny model pomieszczenia sprawia, że wyniki obliczeń są znacznie dokładniejsze niż w przypadku stosowania wskaźników na m2 powierzchni podłogi.

Interaktywny dobór grzejników oraz ogrzewania podłogowego.

Dzięki systemowi dziedziczenia większość danych dotyczących grzejników program przyjmuje w sposób domyślny na podstawie danych ogólnych. Domyślnie przyjęte wartości oznaczone są zielonymi czcionkami. Program jest przy tym bardzo elastyczny i w razie potrzeby wybrane parametry mogą być zmienione przez użytkownika. Takie rozwiązanie znacząco skraca czas niezbędny na wprowadzenie danych. Wybierając system ogrzewania: – konwekcyjne i podłogowe program dobiera grzejniki i rozstaw rur.

Program wykonuje obliczenia zgodnie z polską normą PN EN 1264. Ogrzewanie podłogowe projektowane jest na podstawie wybranego systemu mokrego lub suchego i określonej konstrukcji stropu. Dane konstrukcyjne wpisane są jako dane domyślne charakterystyczne dla wybranego producenta z możliwością indywidualnego zaprojektowania ocieplenia stropu.

Zestawienie materiałów i wycena wybranego systemu ogrzewania.

W oparciu o wprowadzone dane oraz dobrane elementy program automatycznie tworzy szczegółowe zestawienie materiałów obejmujące:

Przy ogrzewaniu konwekcyjnym:

  • liczbę grzejników,
  • liczbę zaworów grzejnikowych,
  • liczbę rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
  • długość przewodów w systemie rozdzielaczowym.

Przy ogrzewaniu podłogowym:

  • długość przewodów,
  • ilość i rodzaj izolacji cieplnej,
  • liczbę i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
  • dodatkowe elementy związane z system: długość taśmy dylatacyjnej, ilość klipsów mocujących, ilość plastyfikatora itp.